NUSELSKÝ
MOST
HISTORIE
STAVBA
ARCHITEKTURA

Publikace k 40. výročí spuštění veřejné dopravy v Nuselském mostu veřejnosti přibližuje na více než stovce stran tuto jedinečnou stavbu a dominantu Prahy. Představuje historii lokality, řešení dopravy rostoucí metropole i historické architektonické soutěže na přemostění nuselského údolí.
Dále kniha ukazuje historické a urbanistické souvislosti lokality od konce 18. století až po současnost a přehledně shrnuje podstatné momenty navrhování a stavby této jedinečné architektonické a dopravní dominanty české metropole. 

Kapitoly z historie doplňuje podrobný popis výjimečně náročné stavby a celé geneze přemostění údolí. Další část pak na dosud nikde nepublikovaných historických materiálech představuje koncept architekta Stanislava Hubičky a jeho týmu. Knihu doplňují dva autentické rozhovory s autory architektonického a technického řešení.

Publikaci vydalo Informační centrum ČKAIT v roce 2014.

KOUPIT KNIHU ONLINE

Obálka knihy

prolistovat

1. kapitola

prolistovat

8. kapitola

prolistovat

<< >>