NUSELSKÝ
MOST
HISTORIE
STAVBA
ARCHITEKTURA

02-2015 / CYKLUS PŘEDNÁŠEK K VÝSTAVĚ V NTM PRAHA 

ČTVRTEK 26. ÚNORA 2015
Téma: Nuselský most – jak to tenkrát bylo
Dílčí témata: první projekty, soutěže, stavba
Přednášející: Ing. arch. Stanislav Hubička, Ing. Jiří Hejnic, CSc.

STŘEDA 18. BŘEZNA 2015
Téma: Beton v mostním stavitelství, historie předpjatého betonu u nás
Přednášející: Dr. Ing. Jan Vítek (st.), Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

STŘEDA 15. DUBNA 2015
Téma: Doprava v Praze a její koncepce 1960–1989
Dílčí témata: severojižní magistrála, metro, ZÁKOS
Přednášející a hosté: Ing. Marek Zděradička, Ing. Karel Hák

STŘEDA 20. KVĚTNA 2015
Téma: Výtvarná díla v architektuře 70. a 80. let 20. století
Dílčí témata: minulost a současnost, ovlivnění materiálem, formy a tvary
Přednášející: PhDr. Petra Hoftichová

Program:
17:00 hodin / komentovaná prohlídka výstavy
18:00 hodin / přednáška a následná diskuse
Cyklus přednášek je zařazen do systému Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

VSTUP VOLNÝ.

Pozvánka ke stažení (pdf, 600 kB)

<< >>